729 376 758 | shop@modamart.eu

Wymiana i zwrot

A. Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2.Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo skanowane lub zrobione zdjęciem wysłane pocztą elektroniczną lub drogą SMS-a do nas.Prosimy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego zamówienia,aby  proces zwrotu towaru odbywa się w sposób pomyślny i najwygodniejszy dla Klienta.

3.Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://modamart.pl/zwrot

4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy lecz według polityki Sklepu ,w której satysfakcja Klienta jest priorytetem , więc w przypadku zwrot jest spowodowany z niezadowolenia jakości produktu  Sklep ponosi ten koszt.

7.W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

B. Wymiana towaru dla konsumenta

1.Dla wygody Klienta wszystkie wymiany towaru odbywają się poprzez dokonanie zwrotu i samodzielne złożenie zamówienia na nowy towar poprzez sklep internetowy.

2.W przypadku wymiany koloru lub rozmiaru tego samego modelu Sklep udziela klientowi bezgotówkową wymianę towaru.Klient płaci tylko za wysłanie wymienionego towaru.Instrukcję i formularz znajdzie się pod linkiem  www.modamart.pl/wymiana

10%

rabatu za zapisanie się na newsletter